Zoptymalizuj uprawę
i zwiększ plony

Projekt Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby dla rolników
w podregionie radomskim w V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego został wybrany do puli projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców.

Zagłosuj na projekt wybierając: 

Kategoria: PODREGIONALNA

Podregion: RADOMSKI

Nr projektu: 37

Nazwa: Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim.

Projekt do V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby

Projekt polega zakupie samochodu terenowego, aparatury pomiarowej i budowie Mobilnego Centrum Badań i Analiz Gleby dla rolników z podregionu radomskiego.
Mobilne Centrum będzie świadczyło nieodpłatne usługi w zakresie diagnostyki gleb oraz nadawania Certyfikatu Mazowieckiego. Rolnicy poznają wyniki już w dniu przeprowadzonego badania gleby, bezpośrednio na portalu oraz w aplikacji mobilnej ROLMApp.

Projekt zdobył wymaganą liczbę podpisów poparcia i został wybrany do puli projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców.

Badania gleby

Profesjonalne badanie zawartości makro
i mikroelementów oraz zanieczyszczeń w glebie.

01

Certyfikacja

Możliwość ubiegania się o wydanie dokumentu potwierdzającego ekologiczne walory działalności
i wysoką jakość produktów.

02

Monitoring

Satelitarna obserwacja zmienności warunków środowiskowych.

03