Dowiedz się więcej o projekcie

W latach 2020-2023 samorząd Mazowsza zrealizował projekt badawczy „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”, w wyniku którego powstał system informatyczny ROLMApp.

ROLMApp umożliwia rolnikom zgłaszanie badania gleby, obsługę procesu certyfikacji gospodarstw rolnych oraz wydawanie Certyfikatu Mazowieckiego, przeglądanie wybranych danych teledetekcyjnych, informacji pogodowych oraz prowadzenia agrodziennika dla gospodarstwa rolnego. Rolnicy korzystają z systemu online (https://rolmapp.pl) lub w bezpłatnej aplikacji.

Kluczowym elementem rozwiązania jest Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby. Mobilne Centrum oferuje bezpłatne usługi dla rolników: badanie gleby i certyfikację, wykorzystując skaner AgroCares oraz spektrometr XRF z wbudowaną pompą próżniową do analizy minerałów – model EDX 3300S. Samochód terenowy pickup stanowi mobilną platformę do przewozu urządzeń i realizacji badań w terenie.

Takie Centrum funkcjonuje już w podregionie ostrołęckim (powiat ostrołęcki, powiat ostrowski i powiat przasnyski). Projekt do Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego zakłada uruchomienie analogicznego Mobilnego Centrum Badań i Analiz Gleby w podregionie Radomskim, które będzie funkcjonowało na terenie powiatów: radomskiego, przysuskiego, białobrzeskiego i zwoleńskiego. Dodatkowo, Mobilne Centrum Badań i Analizy Gleby w podregionie radomskim, zostanie wyposażone w odpowiednie akcesoria do pobierania próbek za pomocą wspomnianych urządzeń i wyposażenie pomocnicze dla laborantów pobierających próbki.

Usługa certyfikacji polega na nadawaniu mazowieckiego znaku jakości, związanego z produkcją żywności – Certyfikatu Mazowieckiego. Głównym celem Certyfikatu Mazowieckiego jest popularyzacja gospodarstw rolnych, produkujących produkty rolne w sposób jak najbardziej zbliżony do produkcji ekologicznej.