Monitoring

Możliwość przeglądania wybranych danych teledetekcyjnych, takich jak wskaźniki NDVI i NDWI, które są opracowywane na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2:

  • Wskaźnik NDVI – Znormalizowany Wskaźnik Roślinności – pozwala określić stan rozwojowy oraz kondycję roślinności
  • Wskaźnik NDWI – Znormalizowany Wskaźnik Zawartości Wody – pozwala określić zmiany związane z zawartością wody w roślinach.

Wskaźniki umożliwiają monitorowanie pokrycia terenu, w wybranym punkcie mapy. Dane pozyskiwane są w kilkudniowych cyklach. Niekorzystne warunki pogodowe, takie jak np. duże zachmurzenie, mogą wpłynąć na niedostępność danych w wybranym dniu oraz punkcie mapy.